Wonen en werken

Noord-Limburgs Groen heeft voor de inzendingen van de VHG het gehele grond- en straatwerk voor haar rekening genomen plus een gedeelte van de groenaanplant in de inzendingen. Het centrale thema van de Floriade is ‘Be part of the theatre of nature; get closer to the quality of life’. Eén van de gedachten achter het thema is dat tuinbouw een bepalende factor is voor de kwaliteit van leven.

De VHG onderstreept de centrale boodschap van de Florioade: de tuinbouw levert als groene motor van de economie direct en indirect een bijdrage aan ons economisch welzijn. Bovendien bepaalt de sector ook ons lichamelijk welzijn voor een belangrijk deel. De tuinbouw produceert immers gezonde producten en grondstoffen voor geneesmiddelen en de consumptie van tuinbouwproducten is prikkelend voor de zintuigen. Ook draagt de sector bij aan ons geestelijke welzijn, want een groene omgeving is positief voor ons welbevinden.

Al deze facetten komen samen in de paviljoens Wonen en Werken met bijvoorbeeld een groene belbank of een kopieermachine-heg.


Disclaimer