WAA Groep

Edisonstraat 8

5928 PG Venlo

E: info@waagroep.nl
W: www.waagroep.nl

WAA groep nv in Venlo is een mensontwikkelbedrijf, en werkt met en voor mensen en bedrijven in de regio. WAA streeft ernaar om iedereen die kan en wil werken te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

In het kader van deze doelstelling zijn er binnen WAA diverse productie activiteiten waaronder Groenvoorziening. Werken in de Groenvoorziening biedt voor mensen goede opleidingsmogelijkheden en en geeft perspectief op doorstroom naar groenbedrijven.Kwaliteit en continuïteit
De Groenvoorziening van WAA leer-werk beschikt over kennis, kunde, middelen en mensen om kwaliteit en continuïteit te garanderen. Onze medewerkers zijn opgeleid voor het veilig gebruiken van machines en gereedschappen. Er worden zowel interne als externe opleidingen gevolgd door onze medewerkers. Daar waar certificaten verplicht zijn, heeft WAA die in huis.De afdeling Groenvoorziening van WAA leer-werk is gespecialiseerd in:

  • opleiden van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • detacheren van cliënten bij gerenommeerde groenbedrijven
  • dagelijkse plantsoenwerkzaamheden voor o.a. Gemeenten, instellingen en bedrijven
  • ondersteuning bij grondwerkzaamheden
  • onderhoud van bestrating en omheiningen
  • onderhoud van bospercelen
  • onderhoud buitenterreinen van bedrijven
  • advies bij inrichtings- en onderhoudsplannen

 


Disclaimer