Intos

De Groote Heeze 41
6598 AV Heijen
E: info@intos-gennep.nl
W: www.intos-gennep.nl

INTOS zoekt passend werk voor mensen die in het reguliere arbeidsproces moeilijk aan de slag komen, zoals (langdurig) werklozen, herintreders, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, toegelaten vluchtelingen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. INTOS bekijkt welke mogelijkheden een individu heeft en bemiddelt met potentiële werkgevers. We bieden hen de continue begeleiding, die zij nodig hebben om hun mogelijkheden te benutten en het beste uit zichzelf te halen.

INTOS Groen richt zich op het onderhoud van tuinen, bossen en plantsoenen. De groenploeg beschikt over het nodige materiaal en voorzieningen; bussen met een open laadbak, een kiep aanhangwagen, een schaftwagen en een verplaatsbare toiletgelegenheid. Naast deze algemene voorzieningen is de groenploeg voorzien van speciaal gereedschap en machines, zoals grasmaaimachines, bosmaaiers, kettingzagen en diverse types heggenscharen. Maar voor het type werk dat de 'groenploeg' het meest uitvoert worden schoffels, harken, bezems en kruiwagens gebruikt.

De personen, die in de INTOS groenploeg werkzaam zijn, worden geselecteerd op hun capaciteiten om bepaalde werkzaamheden uit te mogen voeren. Hierbij wordt specifiek gekeken naar hun inzicht in het omgaan met 'gevaarlijk' gereedschap. Daarnaast worden er ook lichamelijke eisen gesteld aan de medewerkers. De werkzaamheden vergen namelijk een grote lichamelijke inspanning. Verder krijgen alle medewerkers een veiligheidscursus, om het werk wat aan hen toevertrouwd wordt veilig uit te kunnen voeren.

INTOS staat garant voor kwaliteit, levertijd en continuïteit
Dankzij het enthousiasme en de motivatie van de ruim 400 medewerkers staat INTOS bekend als een kwalitatief hoogstaande, betrouwbare en flexibele organisatie. Alle afdelingen kennen een klantgerichte kwaliteitsbeheersing. Als professioneel toeleveringsbedrijf geven we harde garanties over kwaliteit, levertijd en continuïteit. We bieden gemotiveerde en goedkope arbeidskrachten, een modern machinepark, warehousing en werkruimten geschikt voor complete productiestraten.


Disclaimer