NLG kijkt terug op een succesvolle Floriade

15 oktober 2012

Bijna zeven jaar geleden bundelden BTL Venray BV, Herman Vaessen Tuin Boom Groen en Jonkers Hoveniers hun krachten in Noord-Limburgs Groen. Inmiddels heeft de combinatie haar bestaansrecht waargemaakt: Noord-Limburgs Groen tekende onder meer voor het groenonderhoud van de Floriade 2012. Met het einde van de Floriade is de samenwerking niet voorbij: de partners zien ook voor de toekomst toegevoegde waarde.

Ralf Vaessen en Bart Jonkers weten nog precies waar ‘hun’ verhaal begon: eind 2005, tijdens een Floriade-bijeenkomst voor ondernemers. “Ondernemers in de regio Venlo wilden weten hoe zij de vruchten konden plukken van de Floriade 2012. Dat gold ook voor ons”, zegt Vaessen, eigenaar van Herman Vaessen Tuin Boom Groen in Maasbree. “Al snel was duidelijk dat wij als individueel hoveniersbedrijf met 40 à 50 medewerkers te klein waren om een serieuze partij te zijn in het uitvoeren van de groenwerkzaamheden op de Floriade. Daarnaast zou een dergelijke grote klus funest zijn voor de continuïteit van ons bedrijf. Tijdens deze bijeenkomst sprak ik hierover met Bart Jonkers en Nick Drijfhout van BTL; zij liepen tegen hetzelfde probleem aan.”

Bundelen van kennis en capaciteit
De drie bedrijven sloegen de handen ineen en bundelden capaciteit en kennis. Hun doel: het ontzorgen van de Floriade-organisatie wat betreft groeninrichting en -onderhoud. “Daarnaast zetten we sterk in op het regionale karakter van de samenwerking - vandaar ook de naam Noord-Limburgs Groen - en op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee probeerden we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kernwaarden van de Floriade”, vertelt Bart Jonkers van Jonkers Hoveniers in Venlo.

Droom wordt werkelijkheid
De inspanningen van de groenvoorzieners leverden niet meteen resultaat op. Hoewel Noord-Limburgs Groen diverse inzendingen en onderdelen van het basispark mocht aanleggen, kwam het grote succes pas eind 2011: de combinatie werd verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van het basispark gedurende de Floriade. “In drie maanden tijd moest toen datgene wat we al jaren in ons hoofd hadden in de praktijk worden gebracht”, zegt Ralf Vaessen. ,,Het optuigen van de organisatie was een gigantische klus. Maar het lukte: op 4 april stond er een werkorganisatie met een potentieel van zo’n 125 arbeidskrachten!”

Expertise en deskundigheid
Noord-Limburgs Groen was dagelijks met 25 tot 30 mensen aan het werk op de Floriade. Medewerkers van de drie aandeelhoudende ondernemingen, van de partnerbedrijven en van de werkvoorzieningsschappen en studenten maaiden het gras, knipten de hagen, wiedden het onkruid, et cetera. En gedurende de wereldtuinbouwtentoonstelling werd het takenpakket van Noord-Limburgs Groen nog verder uitgebreid. Jonkers: “Wij hebben zoveel mogelijk met de organisatie meegedacht; over processierupsbestrijding, plaagdierbestrijding, hop- on -hop-off-bussen, et cetera. Met als resultaat dat we ook opdracht kregen om deze zaken op te pakken. We konden al onze expertise en deskundigheid kwijt in het Floriadeproject; dat gaf veel voldoening!”

Het neusje van de zalm
Vaessen en Jonkers kijken sowieso met een goed gevoel terug op de wereldtuinbouwtentoonstelling. “Binnen ons vakgebied is het onderhoud van de Floriade het neusje van de zalm. Een prachtige referentie, waar we nog jaren op kunnen terugvallen. Dat hadden we als individueel bedrijf nooit voor elkaar kunnen boksen”, zegt Vaessen.

Meerwaarde voor opdrachtgevers
 “De Floriade heeft bewezen dat de samenwerking en het concept van Noord-Limburgs Groen aanslaan. Het biedt meerwaarde voor andere opdrachtgevers. ‘Local for local’, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden immers steeds belangrijker in de hedendaagse markt”, zegt Ralf Vaessen . “Als samenwerkingsverband kunnen we hier verder in gaan dan als individueel bedrijf. Hiermee onderscheiden we ons en komen we minder snel in een concurrentiestrijd waar alleen de prijs telt. Daarnaast bieden we capaciteit en flexibiliteit.” 
 
Nieuwe ambities
Concrete opdrachten liggen er op dit moment nog niet. “Hier wordt aan gewerkt”, zegt Bart Jonkers. “We zijn in gesprek met Venlo GreenPark over het onderhoud van het voormalige Floriadepark en we zitten aan tafel met diverse regionale gemeenten. Onze ambitie? De komende jaren nog meer mooie projecten realiseren en wie weet, ooit een eigen bedrijfspand neerzetten. Natuurlijk op Venlo GreenPark. Misschien zetten we hiermee hoog in, maar niets is onmogelijk. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken!” 

Bekijk de promotiefilm over Noord-Limburgs Groen.
Bron: Tuin&Landschap, redacteur Ank van Lier.

Terug naar overzicht

Disclaimer