Certificeringen

Onze werkprocessen en de wijze waarop we onze activiteiten uitvoeren zijn geborgd door middel van diverse certificeringen.

Lees hier meer over de certificeringen van Noord Limburgs Groen

PSO30+ 30

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is hét enige keurmerk welke de mate waarin een onderneming zowel kwalitatief als kwantitatief inclusief onderneemt meet en beoordeeld. 

Iedere organisatie (groot en klein) kan zijn eigen sociale foodprint meten en laten beoordelen. de PSO score wordt gemeten op de wijze waarop je medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in je eigen onderneming (primaire proces) betrekt door middel van dienstverbanden of detacheringen en daarnaast wordt gemeten in welke mate je inkoop van producten en diensten bijdraagt aan werkgelegenheid van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Noord Limburgs Groen heeft de hoogste haalbare score behaald op de prestatieladder. Namelijk trede 3 én ABW 30+. Deze laatste score is zéér uniek te noemen. Voor diegene die groen diensten inkoopt voor organisaties is deze link interessant.

SBB-logo

Erkend leerbedrijf

Noord Limburgs Groen is een SBB erkend leerbedrijf.

Wij hebben praktijkopleiders in dienst die stagaires op de werkvloer begeleiden en coachen.

iso_9001

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. 

vca1

VCA certificering

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer.

Met het VCA programma geeft Noord Limburgs Groen aan dat veiligheid en veilig werken van groot belang is binnen het bedrijf. Door bewust te investeren in een veilige omgeving en elke medewerker hierin te blijven scholen/opleiden, proberen we de kans op ongevallen te voorkomen.

groenkeur_groenvoorziening

BRL Groenkeur Groenvoorziening

Met het groenkeur certificaat komen de belangen van opdrachtgever en de groenprofessional samen. Groenkeur gecertificeerde groenbedrijven hebben hun werkprocessen aantoonbaar op orde. Jaarlijks worden deze bedrijven getoetst waarbij gekeken wordt naar hun kwaliteitsmanagementsystemen en de kwaliteit van de uitgevoerde werken, klanttevredenheid en consistentie aan doelstellingen van het bedrijf.  

Opdrachtgevers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de gecertificeerde bedrijven.

Meer weten?

Benieuwd hoe wij uw buitenruimte kunnen versterken? Neem dan gerust contact op!