Unieke erkenning voor Hoveniersbedrijf Noord Limburgs Groen als Sociaal Ondernemer in Venlo

27 augustus 2018

Noord Limburgs Groen B.V. heeft het hoogst haalbare certificaat op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) behaald, het PSO 30+ Abw certificaat. In Villa Flora overhandigde Frans Schatorjé, wethouder Zorg, Welzijn en Onderwijs gemeente Venlo, vorige week woensdag het certificaat aan de bedrijfsleider van het groenvoorzieningsbedrijf Rob Vercoulen. Bij de uitreiking was ook Yuri Starrenburg, bestuurder PSO Nederland aanwezig.

Het PSO Abw 30+ certificaat is een erkenning voor de wijze waarop organisaties bovenmatige werkgelegenheid bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn 917 organisaties PSO-gecertificeerd, hiervan hebben er 36 de PSO-30+ erkenning toegekend gekregen. Noord Limburgs Groen B.V. is het eerste groenbedrijf in Limburg die dit certificaat in ontvangst neemt. “Wij zijn erg trots op deze prestatie en hopen dat meer werkgevers in de regio het inclusieve werkgeverschap gaan omarmen en bezegelen in een eigen score op de PSO prestatieladder”, aldus Vercoulen.

“Noord Limburgs Groen B.V. is koploper in Limburg en belangrijke ambassadeur als het gaat om sociaal ondernemen,” zegt wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs). “Een werkgever die kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt zinvol en duurzaam aan het werk helpt. Geweldig hoe zij dit oppakken. Ook wij als gemeente Venlo zetten stappen op dit vlak. En we willen dit uitdragen richting lokale en regionale ondernemers. Ook zij moeten inzien dat deze mensen een prima aanwinst kunnen zijn voor hun bedrijf. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, dat is hier mijn credo.”

De erkenning voor Noord Limburgs Groen volgt op verschillende initiatieven van het groenvoorzieningsbedrijf op het gebied van sociaal ondernemen. “Wij bieden werk en ontwikkelingsmogelijkheden voor diegene die vanwege hun beperking of anderszins niet vanzelfsprekend regulier aan het werk komen. Dit doen we door op professionele wijze een totaalpakket voor groenonderhoud en aanlegwerken te verzorgen voor bedrijven en (semi)overheid”, legt Vercoulen uit.

Vorig jaar begeleidde Noord Limburgs Groen B.V. in samenwerking met Citaverde opleidingen en het werkgeversservicepunt, als eerste bedrijf in Limburg een groep statushouders naar een mbo-opleiding in het groen. Vercoulen licht toe: “Na de opleiding hebben we hen ook een contract geboden waardoor ze zelfstandig hun boterham kunnen verdienen in ons land waar ze een nieuwe toekomst op willen bouwen”.

Daarnaast werkt Noord Limburgs Groen sinds vorig jaar ook samen met Onderwijsgroep Buitengewoon (Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijk Onderwijs) om jongeren enthousiast te maken voor het groen vak en de aansluiting op de reguliere arbeidsmarkt te verbeteren. Het groenvoorzieningsbedrijf verzorgt de cursus groen en biedt leerwerkplekken voor deze leerlingen.

Voor de klanten van Noord Limburgs Groen is het behalen van het PSO ABW 30+ certificaat ook goed nieuws. “Onze klanten vergroten hun eigen sociale impact omdat de kosten voor het tuinonderhoud één op één mee telt voor het bepalen van hun score op de prestatieladder”.

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO maakt zichtbaar welke organisaties zich sterk maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt en daarmee een inclusieve werkgever is. Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de meetlat leggen via www.mijnpso.nl. Daarnaast is het een toonaangevend keurmerk voor socialer ondernemen, dat PSO-Nederland toekent na een certificeringsproces. PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie (directe bijdrage). Hierbij wordt ook gemeten of de inzet van deze mensen op een kwalitatief goede manier gebeurt. Gecertificeerde organisaties werken bij voorkeur samen met organisaties die dit ook aantoonbaar doen (indirecte bijdrage). Zo draagt de hele keten bij aan het creëren van meer kansen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Kijk voor meer informatie over de PSO op www.pso-nederland.nl

Terug naar overzicht


Disclaimer